Öppna föreläsningar: 

 

Sundsvall 17 november: Barn beter sig bra, om de kan – en föreläsning för dig som vill kunna förstå vad det är som får barn att tjata, krångla och bråka. Förköp och information

Hedemora 20 november: Barn beter sig bra, om de kan – en föreläsning för dig som vill kunna förstå vad det är som får barn att tjata, krångla och bråka. Förköp och information

Föräldrakurs: 

Jag Kan – praktiska och kreativa redskap för lösningsfokuserat föräldraskap. Sju tillfällen. Torsdagar 18:30 – 21:00 med start 21/9. Lokal: Qvinnokällans lokal, Gävle. Anmälan och information

Webbaserade kurser:

Webbaserad kurs för familjehemsföräldrar som vill lära sig mer. Fem tillfällen. Måndagar kl 10:00 – 12:00

Webbaserad kurs för föräldrar som vill lära sig mer. Fem tillfällen. Måndagar kl 19:00 – 21:00

Inköpt FÖRELÄSNINGAR i Höst: 

Arrangör: Familjehem i Mälardalen. Föreläsning: Det är så mycket mer än det du ser – en föreläsning om hur vi kan förstå placerade barns “bagage”.

Arrangör: Borlänge kommun Familjehemsgruppen Socialtjänsten. Fyra tillfällen a´två timmar.

Arrangör: Stiftelsen Credo. Föreläsning: Anknytning är så mycket mer än den klassiska anknytningsteorin – en föreläsning om omognad och separation.

Arrangör: Swea Familjehem. Utbildningsdag: Det är så mycket mer än det du ser – en föreläsning om hur vi kan förstå placerade barns “bagage”.

Inköpt Grupphandledning i höst: 

Uppdragsgivare: Borlänge kommun Familjehemsgruppen Socialtjänsten. Fyra tillfällen a´tre timmar.

 

Föräldrakurs:

Arrangör: Qvinnokällan i Gävle Mammagruppen.

Antal tillfällen: 11 träffar 14 september – 30 november Torsdagar: 12:00 – 15:00