Öppna FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2018: 

23 januari “Hur anknytning påverkar självbild och relationer “Öppen föreläsning på Qvinnokällan Gävle 13 – 16. Mer information.

30 januari Öppen föreläsning på Qvinnokällan Gävle 13 – 16. Mer information.

 

Inköpt FÖRELÄSNINGAR Våren 2018: 

14 april Utbildningsdag för familjehemsföräldrar i Skåne.

17 -18 april Konferens för familjehemsföräldrar 2018 – ta tillvara på dina möjligheter och hitta ditt bästa sätt att vara familjehemsförälder på.